Pytania i odpowiedzi

Ile zapłacę podatku dochodowego jeśli moja kwota wolna od podatku miesięcznie to “x”?

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora wypłat, dzięki niemu w prosty sposób obliczysz wypłatę netto oraz kwotę podatku dochodowego.

LINK: KALKULATOR

 • Jeśli chcesz to obliczyć ręcznie to najpierw z wynagrodzenia brutto musisz odjąć 8% obowiązkowej składki ubezpieczeniowej oraz składkę ATP (kwota między 30-100 dkk).
 • Następnie od uzyskanej kwoty odjąć kwotę wolną od podatku, w ten sposób otrzymamy kwotę do opodatkowania.
 • Otrzymany wynik należy pomnożyć razy 37-39%, wtedy otrzymamy kwotę podatku dochodowego.


Moja kwota wolna od podatku wynosi 10000 kr miesięcznie, a zostało rozliczone w wypłacie tylko 5000, dlaczego?


Kwota wolna od podatku jest uwzględniana proporcjonalnie do czasu pracy w danym miesiącu.

 • Przykład 1:Kwota wolna od podatku miesięcznie: 10000, jeśli ktoś pracował od połowy miesiąca to będzie miał uwzględnione w wypłacie: 5000.
 • Przykład 2:Kwota wolna od podatku miesięcznie: 10000, jeśli ktoś pracował od 10 dnia miesiąca to będzie miał uwzględnione w wypłacie: 6600.
 • Przykład 3:Kwota wolna od podatku miesięcznie: 10000, jeśli ktoś pracował od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca to będzie miał uwzględnione w wypłacie: 10000


Czy prowadzić zapiski związane z miejscem zamieszkania i miejscem pracy?

Tak! Pamiętaj, aby zachować dokumentację związaną z miejscem zamieszkania w Danii i miejscem pracy!

Prowadź codzienne zapiski związane z adresami, oraz ilością wykonanych kilometrów do pracy. Te informacje należy podać przy rozliczeniu rocznym. Zachowuj również zdjęcia paragonów za paliwo, może to być przydatne w razie kontroli Urzędu Skarbowego


Nie znam wysokości kwoty wolnej od podatku, gdzie mogę się dowiedzieć jaka przysługuje mi kwota wolna od podatku?


Nie mam jeszcze karty podatkowej, czy otrzymam wypłatę?

 • W przypadku gdy SKAT nie nadał jeszcze pracownikowi numeru CPR lub karty podatkowej, pracodawca zobowiązany jest potrącić 55% podatku na liście płac pracownika. Jednakże firma przy wynagrodzeniu wypłaca zaliczkowo nadpłacony podatek do poziomu 38% (oznacza to ,że pracownik otrzymuje wynagrodzenie z podatkiem 38% bez uwzględnienia kwoty wolnej). Jest to pozycja Aconto taxcorrection na odcinku.
 • Firma po otrzymaniu karty podatkowej danego pracownika, sporządza korektę nadpłaconego wcześniej podatku (uwzględniając kwotę wolną od podatku) i dokonuje przelewu należnej kwoty na konto bankowe pracownika. Środki wypłacone zaliczkowo (Aconto taxcorrection) odejmowane są przy korekcie.
 • Korekty sporządzane są na koniec każdego miesiąca, jeżeli karta podatkowa pojawiła się do tego momentu.


Otrzymałem odcinek wypłaty na e-mail. Do jego otwarcia potrzebne jest hasło, co należy wpisać?

 • Hasło którego należy użyć to numer CPR wpisywany bez myślnika. Dla osób które jeszcze nie mają CPR to “0123456789


Nie znam swojego CPR, gdzie mogę się dowiedzieć jaki mam?

 • Jak tylko otrzymamy informację o Twoim numerze CPR prześlemy go do Ciebie na e-mail podany w umowie.


Pracowałem z moim kolegą przez cały miesiąc identycznie, a mamy inne wypłaty netto, dlaczego?

 • Jeśli pracowaliście w takim samym systemie to wypłata brutto jest taka sama, wypłata netto natomiast jest uwarunkowana wysokością odprowadzonych podatków.
 • W tej sytuacji Wasze karty podatkowe różnią się, stąd inna kwota zarobku netto.


Jak mogę starać się o zaliczkowe pobranie pieniędzy?

 • Pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 3.000 kr na kwartał (maksymalnie 1.000 kr tygodniowo). Od 1 maja 2018 ze względu na przepisy prawne nie ma możliwości pobierania zaliczek w gotówce. Przelewy tylko i wyłącznie na konta bankowe. Zamówienie zaliczki należy zgłosić do firmy przez formularz który pracownik dostał na adres e- mail z dniem podpisania umowy. W sytuacjach awaryjnych, jeżeli pracownik nie ma możliwości zamówienia zaliczki poprzez formularz, może zadzwonić do biura. Prosimy o zabranie ze sobą wystarczających środków pieniężnych do Danii, pozwalających na min. 2 tygodnie utrzymania się.
 • Zaliczki zamawiać można do niedzieli włącznie.W poniedziałki są one wysyłane bezpośrednio na konta pracowników. Transakcja międzynarodowa pomiędzy bankami realizowana jest przez co najmniej 3 dni robocze.
 • Zalecamy zabrać ze sobą kartę bankomatową, by móc swobodnie wypłacić gotówkę. W przypadku wysyłania pieniędzy na konta zagraniczne należy liczyć się z opłatą 50 kr. Opłata bankowa za przelew zagraniczny.


Chciałbym zmienić numer konta/e-mail. Jest taka możliwość?

 • Tak, numer konta bądź adres e-mail można zmienić. W obu przypadkach należy wypełnić specjalny formularz.
 • Otrzymasz go pisząc na adres: biuro@pf-gruppen.com
 • WAŻNE: Jeżeli formularz zostanie przesłany do ostatniego dnia danego miesiąca to konto zostanie zmienione i wypłata będzie przelana na nowe konto. Jeżeli zmiana będzie dokonana w kolejnym miesiącu zmiany zaczną obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym.


Nie otrzymałem odcinka wypłaty, do kogo się zgłosić?

 • Odcinki wypłat wysyłane są pomiędzy 10, a 12 dniem każdego miesiąca.
 • W pierwszej kolejności sprawdź folder SPAM, jeśli tam nie ma odcinka to napisz na adres: biuro@pf-gruppen.com (kontakt w języku polskim)
 • Mogą wystąpić problemy z automatycznym wysyłaniem odcinków wypłat na adresy email: WP. PL)


Czy mogę wprowadzać sam dane do systemu rozliczeń czy jednak muszę wysyłać dane przez e-mail?

 • Nasza firma korzysta z najnowszych rozwiązań informatycznych z zakresie zbierania informacji od pracowników dotyczących wypracowanych godzin / prac akordowych.
 • Dzięki temu wszystkie przepracowane godziny pracy trafiają do naszego systemu rozliczeń który służy do naliczania wynagrodzeń. System na tą chwilę obsługuję 80 % naszych projektów.
 • Dane do rozliczeń są uzupełnianie każdego dnia przez naszych liderów / kierowników w przypadku kilkunastoosobowych projektów oraz przez pracowników w przypadku projektów 1-5 osobowych.
 • Jesteś na małym projekcie i chcesz mieć dostęp do systemu, skontaktuj się z bezpośrednim przełożonym, wtedy otrzymasz dostęp.


Zdrowie: Jak znaleźć szpital, lekarza?

Po wpisaniu miasta w poniższym link znajdziemy adresy do następujących miejsc: punkty medyczne, szpitale, apteki, dentystów w tym mieście.

Praca sezonowa lub pobyt turystyczny w Danii:

Opłacanie składki na NFZ w Polsce daje Ci prawo do korzystania z podstawowej opieki medycznej w Danii bez skomplikowanych procedur. Udając się do lekarza lub szpitala, musisz mieć przy sobie jednak dokument potwierdzający Twoje ubezpieczenie: Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą należy pobrać przed wyjazdem z właściwego oddziału NFZ.