Pytania i odpowiedzi

Ile zapłacę podatku dochodowego jeśli moja kwota wolna od podatku miesięcznie to “x”?

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora wypłat, dzięki niemu w prosty sposób obliczysz wypłatę netto oraz kwotę podatku dochodowego.

LINK: KALKULATOR

 • Jeśli chcesz to obliczyć ręcznie to najpierw z wynagrodzenia brutto musisz odjąć 8% obowiązkowej składki ubezpieczeniowej oraz składkę ATP (kwota między 30-100 dkk).

 • Następnie od uzyskanej kwoty odjąć kwotę wolną od podatku, w ten sposób otrzymamy kwotę do opodatkowania.

 • Otrzymany wynik należy pomnożyć razy 37-39%, wtedy otrzymamy kwotę podatku dochodowego.


Moja kwota wolna od podatku wynosi 10000 kr miesięcznie, a zostało rozliczone w wypłacie tylko 5000, dlaczego?

Kwota wolna od podatku jest uwzględniana proporcjonalnie do czasu pracy w danym miesiącu.

 • Przykład 1:Kwota wolna od podatku miesięcznie: 10000, jeśli ktoś pracował od połowy miesiąca to będzie miał uwzględnione w wypłacie: 5000.

 • Przykład 2:Kwota wolna od podatku miesięcznie: 10000, jeśli ktoś pracował od 10 dnia miesiąca to będzie miał uwzględnione w wypłacie: 6600.

 • Przykład 3:Kwota wolna od podatku miesięcznie: 10000, jeśli ktoś pracował od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca to będzie miał uwzględnione w wypłacie: 10000


Czy prowadzić zapiski związane z miejscem zamieszkania i miejscem pracy?

Tak! Pamiętaj, aby zachować dokumentację związaną z miejscem zamieszkania w Danii i miejscem pracy!

Prowadź codzienne zapiski związane z adresami, oraz ilością wykonanych kilometrów do pracy. Te informacje należy podać przy rozliczeniu rocznym. Zachowuj również zdjęcia paragonów za paliwo, może to być przydatne w razie kontroli Urzędu Skarbowego


Na moje konto wpłynęło 50 kr mniej niż na odcinku wypłaty, dlaczego?

W przypadku wysyłania pieniędzy na konta zagraniczne należy liczyć się z opłatą bankową 50 kr. Przelew na duńskie konta jest bezpłatny.


Nie znam wysokości kwoty wolnej od podatku, gdzie mogę się dowiedzieć jaka przysługuje mi kwota wolna od podatku?


Nie mam jeszcze karty podatkowej, czy otrzymam wypłatę?

 • W przypadku gdy SKAT nie nadał jeszcze pracownikowi numeru CPR lub karty podatkowej, pracodawca zobowiązany jest potrącić 55% podatku na liście płac pracownika. Jednakże firma przy wynagrodzeniu wypłaca zaliczkowo nadpłacony podatek do poziomu 38% (oznacza to ,że pracownik otrzymuje wynagrodzenie z podatkiem 38% bez uwzględnienia kwoty wolnej). Jest to pozycja Aconto taxcorrection na odcinku.

 • Firma po otrzymaniu karty podatkowej danego pracownika, sporządza korektę nadpłaconego wcześniej podatku (uwzględniając kwotę wolną od podatku) i dokonuje przelewu należnej kwoty na konto bankowe pracownika. Środki wypłacone zaliczkowo (Aconto taxcorrection) odejmowane są przy korekcie.

 • Korekty sporządzane są na koniec każdego miesiąca, jeżeli karta podatkowa pojawiła się do tego momentu.


Otrzymałem odcinek wypłaty na e-mail. Do jego otwarcia potrzebne jest hasło, co należy wpisać?

 • Hasło którego należy użyć to numer CPR wpisywany bez myślnika. Dla osób które jeszcze nie mają CPR to “0123456789


Nie znam swojego CPR, gdzie mogę się dowiedzieć jaki mam?

 • Jak tylko otrzymamy informację o Twoim numerze CPR prześlemy go do Ciebie na e-mail podany w umowie.


Pracowałem z moim kolegą przez cały miesiąc identycznie, a mamy inne wypłaty netto, dlaczego?

 • Jeśli pracowaliście w takim samym systemie to wypłata brutto jest taka sama, wypłata netto natomiast jest uwarunkowana wysokością odprowadzonych podatków.

 • W tej sytuacji Wasze karty podatkowe różnią się, stąd inna kwota zarobku netto.


Jak mogę starać się o zaliczkowe pobranie pieniędzy?

 • Pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 3.000 kr na kwartał (maksymalnie 1.000 kr tygodniowo). Od 1 maja 2018 ze względu na przepisy prawne nie ma możliwości pobierania zaliczek w gotówce. Przelewy tylko i wyłącznie na konta bankowe. Zamówienie zaliczki należy zgłosić do firmy przez formularz który pracownik dostał na adres e- mail z dniem podpisania umowy. W sytuacjach awaryjnych, jeżeli pracownik nie ma możliwości zamówienia zaliczki poprzez formularz, może zadzwonić do biura. Prosimy o zabranie ze sobą wystarczających środków pieniężnych do Danii, pozwalających na min. 2 tygodnie utrzymania się.

 • Zaliczki zamawiać można do niedzieli włącznie.W poniedziałki są one wysyłane bezpośrednio na konta pracowników. Transakcja międzynarodowa pomiędzy bankami realizowana jest przez co najmniej 3 dni robocze.

 • Zalecamy zabrać ze sobą kartę bankomatową, by móc swobodnie wypłacić gotówkę. W przypadku wysyłania pieniędzy na konta zagraniczne należy liczyć się z opłatą 50 kr. Opłata bankowa za przelew zagraniczny.


Chciałbym zmienić numer konta/e-mail. Jest taka możliwość?

 • Tak, numer konta bądź adres e-mail można zmienić. W obu przypadkach należy wypełnić specjalny formularz.

 • Otrzymasz go pisząc na adres: biuro@pf-gruppen.com

 • WAŻNE: Jeżeli formularz zostanie przesłany do ostatniego dnia danego miesiąca to konto zostanie zmienione i wypłata będzie przelana na nowe konto. Jeżeli zmiana będzie dokonana w kolejnym miesiącu zmiany zaczną obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym.


Nie otrzymałem odcinka wypłaty, do kogo się zgłosić?

 • Odcinki wypłat wysyłane są pomiędzy 10, a 12 dniem każdego miesiąca.

 • W pierwszej kolejności sprawdź folder SPAM, jeśli tam nie ma odcinka to napisz na adres: biuro@pf-gruppen.com (kontakt w języku polskim)

 • Mogą wystąpić problemy z automatycznym wysyłaniem odcinków wypłat na adresy email: WP. PL)


Czy mogę wprowadzać sam dane do systemu rozliczeń czy jednak muszę wysyłać dane przez e-mail?

 • Nasza firma korzysta z najnowszych rozwiązań informatycznych z zakresie zbierania informacji od pracowników dotyczących wypracowanych godzin / prac akordowych.

 • Dzięki temu wszystkie przepracowane godziny pracy trafiają do naszego systemu rozliczeń który służy do naliczania wynagrodzeń. System na tą chwilę obsługuję 80 % naszych projektów.

 • Dane do rozliczeń są uzupełnianie każdego dnia przez naszych liderów / kierowników w przypadku kilkunastoosobowych projektów oraz przez pracowników w przypadku projektów 1-5 osobowych.

 • Jesteś na małym projekcie i chcesz mieć dostęp do systemu, skontaktuj się z bezpośrednim przełożonym, wtedy otrzymasz dostęp.


Zdrowie: Jak znaleźć szpital, lekarza?

Po wpisaniu miasta w poniższym link znajdziemy adresy do następujących miejsc: punkty medyczne, szpitale, apteki, dentystów w tym mieście.

Praca sezonowa lub pobyt turystyczny w Danii:

Opłacanie składki na NFZ w Polsce daje Ci prawo do korzystania z podstawowej opieki medycznej w Danii bez skomplikowanych procedur. Udając się do lekarza lub szpitala, musisz mieć przy sobie jednak dokument potwierdzający Twoje ubezpieczenie: Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą należy pobrać przed wyjazdem z właściwego oddziału NFZ, albo duńską żółtą kartę.

Więcej informacji (kliknij)