I-155 Operator mini koparki

13500 PLN

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​

(12000 podstawa + 1500 PLN pieniądze wakacyjne)

Informacje

 • Numer oferty: I-155

 • Start: początek czerwca

 • Praca na stałe

 • Ilość wakatów: 8


Oczekujemy

 • Doświadczenie,

 • Dobra znajomość języka angielskiego,

 • Prawo jazdy kat. B,

 • Wysoka kultura osobista,

 • Dokładność i staranność,

 • Dobra sprawność fizyczna,


 • W zależności od regionu prac- to stanowisko mamy w kilku regionach,

Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową.

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Oferujemy

 • Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​: 13500 PLN

12000 PLN podstawa + 1500 PLN pieniądze wakacyjneZakres obowiązków

 • Obsługa mini koparki(wykopy liniowe)

 • Bieżąca weryfikacja stanu technicznego maszyny,

 • Współpraca w zespole z innymi pracownikami,

 • Inne prace budowlane (przygotowanie placu pod wykopy, kopanie rowów szpadlem, układanie kabli, układanie chodnika)

Dodatkowe informacje

 • Pracownik nabywa prawo do duńskiej emerytury po przepracowanym roku,

 • Zgodnie z duńskimi przepisami przerwy w pracy nie są płatne

 • Możliwość zdobycia doświadczenia i podjęcia pracy na stałe

 • Ubezpieczenie zdrowotne,

 • Wypłata wynagrodzenia co miesiąc

 • Pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 3.000 kr na kwartał

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

 • przeciętną dla pracowników sezonowych kwotę wolną od podatku w skali miesiąca, w wysokości 10000 koron duńskich (6300 złotych),

 • ilość godzin tygodniowo 50,

 • koszt zakwaterowania na poziomie 3000 kr miesięcznie (1900 złotych),

 • kurs korony duńskiej 1 DKK = 0,63 PLN (1 września 2022).

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.