I-156 Operator koparko-ładowarki

9200 PLN

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​

(8000 podstawa + 1200 PLN pieniądze wakacyjne)

Informacje

 • Numer oferty: I-156

 • Start: druga połowa maja

 • Praca na stałe

 • Ilość wakatów: 4


Oczekujemy

 • Doświadczenie,

 • Dobra znajomość języka angielskiego,

 • Prawo jazdy kat. B, możliwość przyjazdu własnym autem,

 • Wysoka kultura osobista,

 • Dokładność i staranność,

 • Dobra sprawność fizyczna,


 • W zależności od regionu prac- to stanowisko mamy w kilku regionach,

Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową.

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Oferujemy

 • Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​: 9200 PLN

8000 PLN podstawa + 1200 PLN pieniądze wakacyjneZakres obowiązków

 • Umiejętność pracy na koparkach, koparko-ładowarkach

 • Obsługa sprzętu przy pracach ziemnych, w tym hydraulicznych, elektrycznych i gazowych

 • Weryfikacja stanu faktycznego sprzętu maszynowego

 • Dodatkowe prace budowlane w zakresie wykopów, wyrównania terenu, transportowanie urobku

 • Odpowiedzialność za powierzone obowiązki, przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa pracy

Dodatkowe informacje

 • Pracownik nabywa prawo do duńskiej emerytury po przepracowanym roku,

 • Zgodnie z duńskimi przepisami przerwy w pracy nie są płatne

 • Możliwość zdobycia doświadczenia i podjęcia pracy na stałe

 • Ubezpieczenie zdrowotne,

 • Wypłata wynagrodzenia co miesiąc

 • Pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 3.000 kr na kwartał

 • Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

 • przeciętną dla pracowników sezonowych kwotę wolną od podatku w skali miesiąca, w wysokości 10000 koron duńskich (5700 złotych),

 • ilość godzin tygodniowo 48,

 • koszt zakwaterowania na poziomie 3000 kr miesięcznie (1700 złotych)

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.