L-110 Pilarz/drwal

9000 PLN

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​

(7800 podstawa + 1200 PLN pieniądze wakacyjne)

Informacje

 • Pracownik leśny- pilarz/drwal
 • Numer oferty: L-110
 • Czas trwania: 8-9 miesięcy w roku z przerwami
 • Ilość wakatów: 6


Oczekujemy

 • Dyspozycyjność,
 • Dobra sprawność fizyczna,
 • Odpowiedzialność i sumienność
 • Doświadczenie

W przypadku ekipy 2-osobowej, konieczne jest 1 auto na ekipę i przynajmniej jeden członek ekipy musi mówić dobrze po angielsku

Dodatkowe informacje

Oferujemy

 • Stawkę godzinową: 142,62 kr brutto (82 pln brutto) +12,5 % pieniądze wakacyjne
 • Dodatek świąteczny 10,75 % do każdej przepracowanej godziny wypłacany na koniec zatrudnienia, albo na koniec roku.
 • ilość godzin tygodniowo 37,Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową.

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Zakres obowiązków

 • Obsługa piły łańcuchowej
 • Cięcie drzew / gałęzi
 • Prace porządkowe w lesie
 • Przestrzeganie norm BHP.

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

 • przeciętną dla pracowników sezonowych kwotę wolną od podatku w skali miesiąca, w wysokości 10000 koron duńskich (5700 złotych),
 • ilość godzin tygodniowo 37,
 • koszt zakwaterowania na poziomie 3000 kr miesięcznie (1700 złotych)

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.