P-30 Sortowanie warzyw

9000 PLN

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków,​ przy 200 godzinach miesięcznie.

(8000 podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne)


Informacje

 • Pracownik produkcji - sortowanie warzyw
 • Numer oferty: P-30
 • Start pracy: 25-27 marzec
 • Koniec pracy: koniec maja
 • Język obcy : nie jest wymagany
 • Ilość wakatów: 8

Oczekujemy

 • Dyspozycyjność,
 • Dobra sprawność fizyczna,
 • Odpowiedzialność i sumienność
 • Gotowość do pracy na 2 zmiany

Dodatkowe informacje

 • Pracownik nabywa prawo do duńskiej emerytury po przepracowanym roku
 • Zgodnie z duńskimi przepisami przerwy w pracy nie są płatne
 • Wymagane własne ubranie do pracy, buty ochronne z metalowym noskiem.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i podjęcia pracy na stałe
 • Ubezpieczenie zdrowotne,
 • Wypłata wynagrodzenia co miesiąc
 • Pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 3.000 kr na kwartał

Oferujemy

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​: 9000 PLN

8000 podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjneZakres obowiązków

 • Sortowanie warzyw zgodnie z wymogami jakościowymi na hali,
 • Inne prace produkcyjne.

Zdjęcia i opisy w poniższych linkach.

Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową.

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

 • przeciętną dla pracowników sezonowych kwotę wolną od podatku w skali miesiąca, w wysokości 10000 koron duńskich (5700 złotych),
 • ilość godzin tygodniowo 45,
 • koszt zakwaterowania na poziomie 1000 kr miesięcznie (570 złotych)

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.