P-30 Sortowanie warzyw

9500 PLN

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków,​ przy 200 godzinach miesięcznie.

(8500 podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne)


Informacje

 • Pracownik produkcji - sortowanie warzyw

 • Numer oferty: P-30

 • Start pracy:
  1 tura: połowa października
  2 tura: początek listopada
  3 tura: połowa grudnia

 • Koniec pracy: sezon będzie trwać do maja 2023

 • Możliwość pracy na stałe w urlopami, bądź wyjazd kilkutygodniowy. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

 • Język obcy : nie jest wymagany

 • Ilość wakatów: 10

 • Zwrot paliwa (dojazd do pracy)


Oczekujemy

 • Dyspozycyjność,

 • Dobra sprawność fizyczna,

 • Odpowiedzialność i sumienność

 • Mile widziane doświadczenie w sortowaniu

Dodatkowe informacje

 • Pracownik nabywa prawo do duńskiej emerytury po przepracowanym roku

 • Zgodnie z duńskimi przepisami przerwy w pracy nie są płatne

 • Wymagane własne ubranie do pracy, buty ochronne z metalowym noskiem.

 • Możliwość zdobycia doświadczenia i podjęcia pracy na stałe

 • Ubezpieczenie zdrowotne,

 • Wypłata wynagrodzenia co miesiąc

 • Pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 3.000 kr na kwartał

Oferujemy

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​: 9500 PLN

8500 podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne

Firmowe paliwo na dojazdy do pracy.Zakres obowiązków

 • Sortowanie warzyw zgodnie z wymogami jakościowymi na nowoczesnej hali.

Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową.

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

 • przeciętną dla pracowników sezonowych kwotę wolną od podatku w skali miesiąca, w wysokości 10000 koron duńskich (6300 złotych),

 • ilość godzin tygodniowo 50,

 • koszt zakwaterowania na poziomie 3000 kr miesięcznie (1900 złotych),

 • kurs korony duńskiej 1 DKK = 0,63 PLN (1 września 2022).

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.