Rolnictwo

Poniżej znajdziesz nasze oferty pracy w rolnictwie

Numer oferty / rodzaj pracy / średnie zarobki netto w polskich złotych pod odliczeniu podatku i zakwaterowania

R-30 Pielenie warzyw

R-31 Pielęgnacja piskląt bażanta

R-32 Traktorzysta - separacja kamieni

R-34 Cięcie kapusty

R-35 Praca na fermie norek

R-36 Ogrodnik

R-37 Traktorzysta - nawadnianie gleby

R-40 Lider pracujący - prace rolnicze

R-41 Pracownik hodowli trzody chlewnej

R-42 Różne prace rolnicze