R-36 Pielenie buraków

8500 PLN

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​

(7500 PLN podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne)

Informacje

 • Numer oferty R-36

 • Rozpoczęcie pracy: połowa maja

 • Zakończenie prac: połowa czerwca

 • Ilość wakatów: 12


Oczekujemy

 • Nie jest wymagana znajomość języka obcego.

 • Jedno auto na grupę 4 osób

 • Dyspozycyjność w podanym terminie,

 • Gotowość do pracy fizycznej w zmiennych warunkach atmosferycznych

 • Bardzo dobra sprawność fizyczna,


Oferujemy

 • Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​ 8500 PLN

7500 PLN podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjneZakres obowiązków

 • Pielenie buraków

 • Inne prace polowe


Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową.

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Dodatkowe informacje

 • Pracownik nabywa prawo do duńskiej emerytury po przepracowanym roku

 • Zgodnie z duńskimi przepisami przerwy w pracy nie są płatne

 • Możliwość zdobycia doświadczenia i podjęcia pracy w kolejnych sezonach

 • Ubezpieczenie zdrowotne,

 • Wypłata wynagrodzenia co miesiąc,

 • Pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 3.000 kr na kwartał


Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

 • przeciętną dla pracowników sezonowych kwotę wolną od podatku w skali miesiąca, w wysokości 10000 koron duńskich (6300 złotych),

 • ilość godzin tygodniowo 50,

 • koszt zakwaterowania na poziomie 3000 kr miesięcznie (1900 złotych),

 • kurs korony duńskiej 1 DKK = 0,63 PLN (1 września 2022).

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.