Szkółkarstwo

Dania jest krajem rolniczym, a pochodzące stamtąd produkty rolne i ogrodnicze są ważnym towarem eksportowym.  W czasie II wojny światowej, na skutek odcięcia kraju od surowców energetycznych, wykorzystywano na opał drewno i w efekcie wycięto znaczną część lasów. Żeby przeciwdziałać dalszej dewastacji drzewostanu i przywrócić poprzedni stan, położono duży nacisk na rozwój szkółkarstwa leśnego oraz ogrodniczego. Dania  stała się ważnym producentem drzew i krzewów ozdobnych. Dysponując nadwyżkami roślin rozwinięto nawet eksport tych towarów. Produkcji duńskiej sprzyjają warunki klimatyczne, chociaż na terenach przybrzeżnych utrudnieniem są ciągłe wiatry i wysoka zawartość soli w powietrzu. Szkółkarstwo nie koncentruje się w kilku silnych ośrodkach, tylko jest rozrzucone po całym kraju. Praca w szkółkarstwie trwa przez cały rok, a najwięcej pracy jest wiosną i latem. #PracaDania  

Poniżej znajdziesz nasze oferty pracy w szkółkarstwie . Kliknij wybraną ofertę w celu sprawdzenia szczegółów.

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.