S-60  Kopanie drzew ozdobnych

11000 PLN  

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​

(9500 PLN podstawa + 1500 PLN pieniądze wakacyjne)

Pamiętajmy, że praca jest pracą ciężką. Wymagającą wytrwałości i poświęcenia w dążeniu do celu. Prosimy mieć na uwadze składając do nas aplikacje, że praca odbywa się w trudnych warunkach, bardzo często w deszczu. 

Informacje

❌  OBOWIĄZKOWO OBEJRZYJ FILMIK Z PRACY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY ❌ 


Oczekujemy

Zakres obowiązków

Inne dodatkowe  prace szkółkarskie:

Oferujemy

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​: 11.000 PLN  (podstawa  +12,5 % pieniądze wakacyjne )

   9500 PLN podstawa + 1500 PLN pieniądze wakacyjne

Stawka akordowa brutto za wykopanie, związanie i dostarczenie na bazę 1 drzewka:  

Jeśli jakość dostarczonych drzewek zostanie zaakceptowana przez kontrolera  bonus do każdego drzewka w kwocie brutto: 1,81 kr

Do pracy akordowej zaliczamy następujące czynności:

Praca akordowa wykonywana jest indywidualnie albo w parach.Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową. 

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".


Dodatkowe informacje 

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.