S-64 Prace szkółkarskie  

11000 PLN  

Średnie zarobki miesięczne netto  po odliczeniu mieszkania i podatków​

(10000 podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne)


Informacje
Oczekujemy

Oferujemy

            10000 PLN podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjneZakres obowiązków

Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową. 

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".


Opis projektu

Praca na szkółce leśnej, przy produkcji sadzonek. Praca odbywa się 3 okresach: wiosna, lato i jesień. Podczas trwania sezonu nie ma możliwości wzięcia urlopu.

Praca dla doświadczonych w szkółkarstwie pracowników. 

Dla pracowników którzy wykażą się zaangażowaniem i umiejętnościami to jest spora szansa na nawiązanie stałej współpracy.

Dodatkowe informacje 

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.