S-73 Sadzenie bluszczu

9500 PLN  

Średnie zarobki miesięczne netto  po odliczeniu mieszkania i podatków​

(9500 podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne)


Oferujemy

       7200 PLN podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne

Praca w systemie akordowym (90%) - sadzenie  bluszczu
Praca w systemie godzinowym (10%) -
- przewożenie załadowanych wózków,
- pakowanie kwiatów do pudełek,
- rozstawianie kwiatów na stolach.Zakres obowiązków

Informacje


Oczekujemy

Dodatkowe informacje 

Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową. 

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.