S-78 Sadzenie maszynowe

7000 PLN

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​

(6000 podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne)


Informacje

 • Pracownik szkółkarskie: sadzenie maszynowe
 • Numer oferty: S-78
 • Start pracy: kwiecień
 • Czas trwania: wrzesień
 • Ilość wakatów: 12Oczekujemy

 • Dyspozycyjność w podanym terminie,
 • Bardzo dobra sprawność fizyczna,
 • Mile widziane doświadczenie
 • Zaangażowanie i motywację,


Zakres obowiązków

 • Sadzenie roślin na maszynie 4-6 osobowej,
 • Inne prace szkółkarskie

Oferujemy

 • Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​: 7000 PLN

6000 PLN podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne

Praca rozliczana jest w systemie akordowym.Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową.

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Dodatkowe informacje

 • Pracownik nabywa prawo do duńskiej emerytury po przepracowanym roku
 • Zgodnie z duńskimi przepisami przerwy w pracy nie są płatne
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i podjęcia pracy na stałe
 • Ubezpieczenie zdrowotne,
 • Wypłata wynagrodzenia co miesiąc
 • Pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 3.000 kr na kwartał

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

 • przeciętną dla pracowników sezonowych kwotę wolną od podatku w skali miesiąca, w wysokości 10000 koron duńskich (5700 złotych),
 • ilość godzin tygodniowo 48,
 • koszt zakwaterowania na poziomie 3000 kr miesięcznie

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.