S-78 Sadzenie maszynowe

10500 PLN

Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​

(9500 podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne)


Informacje

 • Pracownik szkółkarskie: sadzenie maszynowe

 • Numer oferty: S-78

 • Start pracy: koniec marca

 • Czas trwania: wrzesień

 • Ilość wakatów: 12Oczekujemy

 • dyspozycyjność w podanym terminie,

 • bardzo dobra sprawność fizyczna,

 • mile widziane doświadczenie,

 • zaangażowanie i motywację.


Zakres obowiązków

 • sadzenie roślin na maszynie 4-6 osobowej,

 • inne prace szkółkarskie.

Oferujemy

 • Średnie zarobki miesięczne netto po odliczeniu mieszkania i podatków​: 10500 PLN

8500 PLN podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne

Praca w zależności od projektu jest rozliczana w systemie zarówno godzinowym jak akordowym.Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową.

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Dodatkowe informacje

 • Pracownik nabywa prawo do duńskiej emerytury po przepracowanym roku,

 • Zgodnie z duńskimi przepisami przerwy w pracy nie są płatne,

 • Możliwość zdobycia doświadczenia i podjęcia pracy na stałe,

 • Ubezpieczenie zdrowotne,

 • Wypłata wynagrodzenia co miesiąc,

 • Pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 3.000 kr na kwartał.

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

 • przeciętną dla pracowników sezonowych kwotę wolną od podatku w skali miesiąca, w wysokości 10000 koron duńskich (6300 złotych),

 • ilość godzin tygodniowo 50,

 • koszt zakwaterowania na poziomie 3000 kr miesięcznie (1900 złotych),

 • kurs korony duńskiej 1 DKK = 0,63 PLN (1 września 2022).

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.