S-78 Sadzenie maszynowe

10500 PLN  

Średnie zarobki miesięczne netto  po odliczeniu mieszkania i podatków​

(9500 podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne)


InformacjeOczekujemy


Zakres obowiązków

Oferujemy

       8500 PLN podstawa + 1000 PLN pieniądze wakacyjne

Praca w zależności od projektu jest rozliczana w systemie zarówno godzinowym jak akordowym.Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową. 

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Dodatkowe informacje 

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.