Obowiązkowe rozliczenie roczne ze SKAT

Rozliczenie podatkowe w Danii i w Polsce

Uzyskany dochód podczas pracy na terenie Danii podlega obowiązkowemu rozliczeniu w duńskim urzędzie skarbowym SKAT. Należy poczekać na wstępne rozliczenie ze SKAT (wstępne rozliczenie SKAT wykonuje zazwyczaj do 15 marca roku następnego), a następnie dokonać korekty tego rozliczenia.

Brak poprawnego rozliczenia może skutkować dopłatą podatku! Każdy pracownik musi się rozliczyć.

Korekty rozliczenia należy dokonać najpóźniej w terminie do 1 lipca następnego roku po roku, w którym uzyskano dochody (czyli za rok 2019 rozliczenia należy dokonać do 01.07.2020 r).

Rozliczenie roczne przedstawia czy zapłaciłeś za dużo czy za mało podatku. Jeżeli zapłaciłeś za dużo, to zazwyczaj jesteś upoważniony do otrzymania zwrotu podatku. Jeżeli zapłaciłeś za mało, to należy dopłacić bądź sprawdzić czy wszystkie informacje są poprawne. Warto też zwrócić uwagę czy w sprawozdaniu wpisane są wszystkie ulgi podatkowe, które Ci się należą.

Twoje rozliczenie roczne jest generowane na podstawie informacji dostarczonych przez pracodawcę, bank, fundusz dla bezrobotnych i innych źródeł. Twoja decyzja podatkowa może być sukcesywnie aktualizowana dzięki informacjom dostarczanym przez Ciebie - ulgi podatkowe (możesz zrobić to sam).

Korekty rozliczenia można dokonać samodzielnie (jeśli dana osoba zna zasady dokonywania takich rozliczeń) poprzez stronę internetową www.skat.dk , zamawiając wcześniej indywidualny kod do logowania, tzw. TastSelv Kode.

Po zalogowaniu na profil SKAT można dokonywać zmian w danych podatkowych każdego pracownika (np. można przeglądać karty podatkowe oraz dokonywać rozliczenia rocznego dochodu).


WAŻNE: Pamiętaj, aby zachować dokumentację związaną z miejscem zamieszkania w Danii i miejscem pracy!

Prowadź codzienne zapiski związane z adresami, oraz ilością wykonanych kilometrów do pracy. Te informacje należy podać przy rozliczeniu rocznym. Zachowuj również zdjęcia paragonów za paliwo, może to być przydatne w razie kontroli Urzędu SkarbowegoBiuro naszej firmy nie świadczy usług rozliczania podatku.

W związku z powyższym i z uwagi na dużą liczbą zgłoszeń oraz próśb pracowników, odnośnie pomocy w tym zakresie, polecamy Państwu kontakt do renomowanej firmy, która zajmuje się rozliczeniami jak również świadczy inne usługi powiązane z administracją w Danii.

Polecamy

Dariusz Topczewski

ul.Konstytucji 3-go Maja 6/7, 78-200 Miastko

NIP 842-143-64-37

Szczegóły oferty (kliknij)


TRZEBA MIEĆ WAŻNE NEM-KONTO ŻEBY MOŻNA BYŁO WYPŁACIĆ PIENIĄDZE, W PRZYPADKU NADPŁACONEGO PODATKU.

1 . Jak uzyskać dostęp do swojego konta indywidualnego SKAT?


Potrzebujesz swój CPR

(10 cyfrowy kod, DDMMRR-XXXX, DD - dzień urodzenia, MM - miesiąc urodzenia, RR - rok urodzenia, XXXX losowe cyfry), przykład 010976-1234 - taki CPR może mieć osoba która urodziła się 1 września 1976 r

CPR możesz znaleźć na swoim odcinku wypłaty bądź na umowie.

Zamawianie Tast Selv - kode

2. Potrzebujesz TastSelv Kode (8 - cyfrowy kod do logowania).

Musisz go zamówić na stronie SKAT, wpisać swój CPR bez myślnika, następnie kliknąć FORTSAET


List zostanie dostarczony na Twój adres zameldowania w ciągu 14 dni. Aby potwierdzić kliknij FORTSAET

Otrzymałem kod listem, co dalej?

Jeżeli otrzymałeś kod listem (8 - cyfrowy) możesz zalogować się na swoje konto SKAT.

Wpisz swój CPR (bez myślnika) i otrzymany kod. Następnie kliknij FORTSAET

Utwórz nowe hasło (od 8 do 16 znaków). Nowe hasło wpisz dwukrotnie, następnie kliknij FORTSAET

Otrzymasz potwierdzenie zmiany hasła, kliknij FORTSAET.


Pierwsze logowanie na SKAT

Zalogowałeś się poprawnie na swoim koncie SKAT, w pierwszej kolejności zaktualizuj dane:

numer telefonu oraz adres e-mail, kliknij “ret kontaktoplysninger” w prawym górnym rogu.

Wpisz swój adres e-mail oraz numer telefonu (wpisz podane rzeczy dwukrotnie), następnie kliknij: Gem

Twoje informacje zostały zaktualizowane. Jeśli zapomnisz hasła do SKAT będziesz mógł je zamówić na swój adres e-mail.


2 . Gdzie na stronie SKAT mogę znaleźć informację na temat rozliczenia.


W celu sprawdzenie rozliczenia kliknij Se årsopgørelsen

Kwota na zielono oznacza zwrot, na czerwono niedopłatę podatku.

W celu naniesienia zmian (ulg) kliknij Ret årsopgørelsen / oplysningsskemaet

3 . Przysługuje mi zwrot, kiedy go dostanę?

Informacje znajdziesz na swoim koncie SKAT, tam podana jest data przelewu.


4 . Na jakie konto dostanę zwrot?

Pieniądze zostaną wypłacone tylko na aktywne NemKonto .


5 . Jakie ulgi mi się należą?

Ulgi zależą od rodzaju umowy, długości pracy w Danii, odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem zamieszkania w Danii i wieloma innymi rzeczami.

Więcej informacji znajdziesz tutaj