Pieniądze wakacyjne- czym są i jak je otrzymać?

Feriepenge - pieniądze wakacyjne

Feriepenge to dodatek wakacyjny, który należy się każdej osobie pracującej w Danii. Pracodawca odprowadza do duńskiego urzędu FerieKonto wysokość 12,5% kwoty wynagrodzenia brutto pracownika. Z kwoty brutto feriepenge potrącane są podstawowe składki na rynek pracy ewentualny podatek dochodowy. FerieKonto wypłaca bezpośrednio pracownikowi pieniądze wakacyjne na jego NemKonto.


Nowe prawo urlopowe

1 września 2020 roku nowe prawo urlopowe ostatecznie wejdzie w życie.

Za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługiwać będzie 2,08 dnia urlopu.

Pracownik będzie mógł korzystać z urlopu i pieniędzy wakacyjnych na bieżąco: to znaczy, że dni urlopowe, które wypracuje w ciągu jednego miesiąca, może wykorzystać już w następnym miesiącu.

Przykład: dni urlopu wypracowane we wrześniu 2020 r. pracownik może wybrać już w październiku 2020 r.


Pracownik ma 16 miesięcy na wybranie dni urlopowych - wykorzystać musi je w terminie od 1 września do 31 grudnia następnego roku.

Płatne dni urlopowe wypracowujemy od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.
Prawo urlopowe obowiązujące do 31 sierpnia 2019 roku

Zgodnie z obecnymi zasadami, płatne dni urlopowe wypracowujemy w roku kalendarzowym od 1 stycznia do 31 grudnia. Wykorzystać urlop możemy od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku.

W roku 2019 tylko w pierwszych ośmiu miesiącach, pracownik nabywa prawo do urlopu, z którego może skorzystać w następnym roku. Innymi słowy, od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. wypracowuje dni urlopu, z których może skorzystać od 1 maja do 31 sierpnia 2020 r.

Z racji, że okres wypracowywania dni urlopowych jest skrócony do 8 miesięcy to 1 maja 2020 r. pracownicy otrzymają do 16,64 dni urlopu, (8 x 2,08 = 16,64).


Okres przejściowy od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020

“Okres przejściowy” będzie trwał od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r., środki urlopowe, które zgromadzisz w tym czasie zostaną „zamrożone” w Lønmodtagernes Feriemidler (fundusz zarządzający wynagrodzeniem za urlop) i wypłacone dopiero w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego lub w momencie opuszczenia duńskiego rynku pracy (rozwiązaniu umowy i powrocie do kraju).

Jeżeli Feriepenge nie prześle środków automatycznie na Nem Konto pracownika, wówczas należy starać się o ich wypłatę nie wcześniej niż we wrześniu 2020.

Na tą chwilę 10/10/2019 nie ma informacji czy pieniądze po opuszczeniu rynku pracy będą wpływały automatycznie czy będzie trzeba czekać do września 2020.

Najczęściej zadawane pytania

Czy będę mógł co miesiąc wnioskować o wypłatę pieniędzy wakacyjnych?

 • Tak! Będzie można wziąć płatne wakacje, jak tylko je wypracujesz. Dni, które wypracujesz w ciągu jednego miesiąca, możesz wykorzystać już w następnym miesiącu. Nowe prawo urlopowe wejdzie w życie 1 września 2020 roku.


Dlaczego w 2019 roku mam prawo tylko 16,64 dni urlopu?

 • Po przejściu na nowe prawo urlopowe rok zarobkowy 2019 został skrócony. W związku z tym nabywasz prawo do płatnych wakacji tylko od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r., co odpowiada 16,64 dniom urlopu. Nie tracisz jednak wakacji - świadczenia urlopowe, które otrzymujesz w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. (okres przejściowy) zostaną zamrożone i wypłacone w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego lub po opuszczeniu rynku pracy.


Skąd mam wiedzieć, jaka kwota zostanie zamrożona w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.?

 • W pierwszym kwartale 2021 r. do wszystkich pracowników nowo utworzonego funduszu wakacyjnego zostanie wysłane pismo z informacją, jaka część kwoty została “zamrożona”.
 • Dodatkowo możesz sprawdzać odprowadzane składki co miesiąc na odcinku wypłaty “Netto feriepenge”


Czy mogę iść na urlop, jak zwykle, w 2020 roku?

 • Tak, pracownik ma 16,64 dni urlopu, które wypracowuje w 2019 r. 16,64 dni, które może wykorzystać jako płatny urlopu w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • Od 1 września 2020 r., kiedy wejdzie w życie nowa ustawa urlopowa, pracownik będzie nabywał prawo do 2,08 dni urlopu każdego miesiąca, które może wykorzystać w następnym miesiącu.


Kiedy otrzymam pieniądze wakacyjne za okres od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020?

 • Od 1 września 2020 będzie taka możliwość jeśli spełnisz jeden z warunków: przejście na emeryturę, albo opuszczenie duńskiego rynku pracy. W praktyce, dla osób zatrudnionych sezonowo oznaczać to będzie wypłacanie pieniędzy w kolejnym miesiącu po zakończeniu kontraktu.


Czy stracę część pieniędzy przez wprowadzenie nowej ustawy?

 • Nie, pieniądze wakacyjne nie zostaną utracone. Zmieni się jedynie okres wypłaty, od września 2020 roku będzie można pieniądze wypłacać co miesiąc.

Aby otrzymać pieniądze należy złożyć stosowny wniosek bezpośrednio do FerieKonto.

Pieniądze za rok 2018 w szczególnych przypadkach można uzyskać przed 1 maja 2019 roku.

W tej sytuacji musimy liczyć się z tym, że cała kwota nie zostanie jeszcze poprawie rozliczona na kontach funduszu.

Pracodawca zgodnie z aktualną ustawą wpłaca środki wakacyjne na konta funduszu kwartalnie:

 • do 7 lutego za październik, listopad, grudzień
 • do 7 maja za styczeń, luty, marzec
 • do 7 sierpnia za kwiecień, maj, czerwiec
 • do 7 listopada za lipiec, sierpień, wrzesień.

Do tego terminu należy doliczyć minimum jeden miesiąc zanim pieniądze pojawią się na koncie Feriepenge.

Jeśli pieniądze nie zostały wypłacone automatycznie należy wypełnić wniosek.


Przykład: ubiegasz się o Feriepenge za pełny rok 2018 już w styczniu 2019, oznacza to, że możesz otrzymać pieniądze tylko za 3 pierwsze kwartały roku, czyli od stycznia do września. Pieniądze za ostatni kwartał będą dostępne dopiero od 7 marca.


TRZEBA MIEĆ WAŻNE NEM-KONTO, ABY MOŻNA BYŁO WYPŁACIĆ PIENIĄDZE WAKACYJNE.

WNIOSEK O WYPŁATĘ FERIEPENGE (kliknij)


Jak należy wypełnić wniosek?

 • imię i nazwisko pracownika: dane pracownika ubiegającego się o wypłacenie feriepenge (imię i nazwisko),
 • nr CPR (duński PESEL): personalny numer pracownika składający się z 10 cyfr (pierwsze 6 cyfr to data urodzenia + 4 dodatkowe cyfry losowo nadane przez SKAT),
 • numer pracownika: należy wpisać numer pracownika, jeżeli został on podany w zestawieniu urlopowym otrzymanym od działu Feriepengeinfo,
 • nazwa pracodawcy: nazwa pracodawcy znajduje się na każdej umowie (pieczątka w górnym lewym rogu),
 • nr SE (duński NIP): numer SE to inaczej numer CVR, który również widnieje na umowie (pieczątka w górnym lewym rogu),
 • wypłacane przez: FERIEKONTO


Następnie należy wybrać powód ubiegania się o wypłacenie pieniędzy wakacyjnych.

WYPEŁNIĆ NALEŻY TYLKO JEDNĄ RUBRYKĘ.

- przebywam na urlopie/ przebywałem(am) na urlopie: należy wpisać pierwszy dzień urlopu oraz ilość dni urlopowych (za jeden przepracowany miesiąc przysługuje 2,08 dni urlopu).

Jeśli chcesz mieć pewność, że dostaniesz pełną kwotę pieniędzy wakacyjnych dodaj do przepracowanego okresu 4 dni według poniższej tabeli. Nic się nie stanie jeśli wpiszesz więcej dni! Jeśli wpiszesz mniej, nie dostaniesz pełnej kwoty.

- odpuściłem/opuściłam duński rynek pracy: tu należy wybrać jeden z powodów opuszczenia duńskiego rynku pracy (ostatni dzień na rynku pracy to oczywiście ostatni dzień pracy - data zgodna z wypowiedzeniem bądź ostatni dzień pracy obowiązujący na umowie),

Centralny Rejestr Ewidencji Ludności - dotyczy osób, które zarejestrowały swój pobyt w gminie na terenie Danii i uzyskały meldunek w tym państwie,

- data: data składania wniosku,

- podpis: własnoręczny podpis pracownika.

Możesz również wysłać zapytanie do FerieKonto przy pomocy poniższego linku.

https://atp.egki.dk/1005/D5994071005


Obowiązkowe NemKonto - co to jest i jak je założyć? Kliknij


Aby otrzymać pieniądze należy złożyć stosowny wniosek bezpośrednio do FerieKonto.

Możesz również wysłać zapytanie do FerieKonto przy pomocy poniższego linku.

Kontakt z FerieKonto


Biuro naszej firmy nie świadczy usług związanych z wypełnianiem wniosków.


W związku z powyższym i z uwagi na dużą liczbą zgłoszeń oraz próśb pracowników odnośnie pomocy w tym zakresie, polecamy Państwu kontakt do renomowanej firmy, która zajmuje się rozliczeniami jak również świadczy inne usługi powiązane z administracją w Danii.


POLECAMY

Dariusz Topczewski

ul. Konstytucji 3-go Maja 6/7, 77-200 Miastko

Link do oferty (kliknij)


Nie masz pomysłu jak spędzić wakacje?

 • Sprawdź nasz FunPage gdzie znajdziesz informację o ciekawych miejscach w Danii, Europie oraz na świecie!
 • Dla naszych pracowników czekają tam również super konkursy.


www.facebook.com/PFTRAVELL