Podawanie danych do wypłat

Nasza firma korzysta z najnowszych rozwiązań informatycznych z zakresie rejestracji prac godzinowych, jak i akordowych. Dzięki temu wszystkie przepracowane godziny pracy trafiają do naszego systemu rozliczeń który służy do naliczania wynagrodzeń.

Dane do wypłat są uzupełnianie każdego dnia przez pracowników, albo liderów w zależności od projektu. Pracownik jest zobowiązany również do rejestrowania godzin pracy we własnym zakresie.

Dzięki implementacji nowego systemu do ewidencji czasu pracy na kilku projektach spełniamy Państwa życzenia. System opiera się on na modelu SaaS (ang. Software as a Service), pozwoli to dostarczyć nową jakość, która wyeliminuje problematyczne dla pracownika, i pracodawcy różnice w rozliczaniu godzin pracy.

Dzięki nowym rozwiązaniom będziecie Państwo mieli dostęp do indywidualnych kont gdzie będzie można sprawdzić godziny pracy, liczone co do sekundy. ( obecnie jest dostępna ten program tylko na kilku projektach). Korzyści, które wynikną z wdrożenia w firmie systemu rejestracji czasu pracy będziecie Państwo mogli ocenić sami.