Podawanie danych do wypłat

Nasza firma korzysta z najnowszych rozwiązań informatycznych z zakresie rejestracji prac godzinowych, jak i akordowych. Dzięki temu wszystkie przepracowane godziny pracy trafiają do naszego systemu rozliczeń który służy do naliczania wynagrodzeń.

Dane do wypłat są uzupełnianie każdego dnia przez pracowników, albo liderów w zależności od projektu.


Dzięki implementacji nowego systemu do ewidencji czasu pracy na kilku projektach spełniamy Państwa życzenia. System opiera się on na modelu SaaS (ang. Software as a Service), pozwoli to dostarczyć nową jakość, która wyeliminuje problematyczne dla pracownika, i pracodawcy różnice w rozliczaniu godzin pracy.

Dzięki nowym rozwiązaniom będziecie Państwo mieli dostęp do indywidualnych kont gdzie będzie można sprawdzić godziny pracy, liczone co do sekundy. ( obecnie jest dostępna ten program tylko na kilku projektach). Korzyści, które wynikną z wdrożenia w firmie systemu rejestracji czasu pracy będziecie Państwo mogli ocenić sami.