Podawanie danych do wypłat

Nasza firma korzysta z najnowszych rozwiązań informatycznych z zakresie rejestracji prac godzinowych, jak i akordowych. Dzięki temu wszystkie przepracowane godziny pracy trafiają do naszego systemu rozliczeń który służy do naliczania wynagrodzeń.WAŻNE: Pracownik jest zobowiązany jednocześnie do rejestrowania godzin pracy we własnym zakresie, nawet jeśli do biura godziny przekazuje lider projektu.

 Oprócz tego pamiętaj też, aby zachować dokumentację  związaną z miejscem zamieszkania w Danii i miejscem pracy!

Prowadź codzienne zapiski związane z adresami, oraz ilością wykonanych kilometrów do pracy.  Te informacje należy podać przy rozliczeniu rocznym. Zachowuj również zdjęcia paragonów za paliwo, może to być przydatne w razie kontroli Urzędu Skarbowego


*Automatyczny system zbierania danych o czasie pracy na tą chwilę obsługuję 80% naszych projektów.

Dzięki implementacji nowego systemu do ewidencji czasu pracy na kilku projektach spełniamy Państwa życzenia. System opiera się on na modelu SaaS (ang. Software as a Service), pozwoli to dostarczyć nową jakość, która wyeliminuje problematyczne dla pracownika, i pracodawcy różnice w rozliczaniu godzin pracy.

Dzięki nowym rozwiązaniom będziecie Państwo mieli dostęp do indywidualnych kont gdzie będzie można sprawdzić godziny pracy, liczone co do sekundy. ( obecnie jest dostępna ten program tylko na kilku projektach). Korzyści, które wynikną z wdrożenia w firmie systemu rejestracji czasu pracy będziecie Państwo mogli ocenić sami.