Karta podatkowa

Karta podatkowa

Pracodawca zapewnia obsługę administracyjną w zakresie uzyskania numeru ewidencyjnego CPR oraz karty podatkowej.
Numer CPR oraz karta podatkowa niezbędne są do prawidłowego sporządzenia listy płac oraz rejestrowania wszelkich składek, podatków i świadczeń pracowniczych w duńskich urzędach. Pracodawca wypełnia w imieniu pracownika wniosek o nadanie numeru CPR i nadanie karty podatkowej. Karta podatkowa jest indywidualna dla każdego pracownika, określa ona kwotę wolną od podatku tzw. „fradrag” (wszelkie dochody brutto pracownika powyżej kwoty wolnej od podatku zostają opodatkowane, a pracodawca odprowadza w imieniu pracownika podatek do SKAT - duński urząd podatkowy odpowiednik polskiego urzędu skarbowego) oraz datę obowiązywania.

Numer CPR oraz karta podatkowa nadawane są przez SKAT w terminie 6-10 tygodni od otrzymania kompletnej dokumentacji (wniosek o nadanie CPR i kartę podatkową, umowa o pracę, kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz inne dokumenty, jeśli są niezbędne).

Każdy pracownik powinien otrzymać kartę podatkową wraz z numerem CPR (na dokumentach duńskich widnieje nazwa "personnummer") na polski adres podany w dowodzie osobistym (list wysyłany jest przez SKAT).

W przypadku, gdy SKAT nie nadał jeszcze pracownikowi numeru CPR lub karty podatkowej, pracodawca zgodnie z ustawą KSL § 48 ust 8 zobowiązany jest potrącić 55% podatku na liście płac pracownika.

Jednakże PF-GRUPPEN przy wynagrodzeniu wypłaca zaliczkowo nadpłacony podatek do poziomu 38% (oznacza to, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie z podatkiem 38% bez uwzględnienia kwoty wolnej). Jest to pozycja "aconto taxcorrection" na odcinku. (Powyższe nie dotyczy wynagrodzenia za listopad i grudzień).

Firma po otrzymaniu karty podatkowej danego pracownika, sporządza korektę nadpłaconego wcześniej podatku (uwzględniając kwotę wolną od podatku) i dokonuje przelewu należnej kwoty na konto bankowe pracownika. Środki wypłacone zaliczkowo (aconto taxcorrection) odejmowane są przy korekcie. Korekty sporządzane są na koniec każdego miesiąca, jeżeli karta podatkowa pojawiła się do tego momentu.

Tutaj znajduje się link (kliknij) do oficjalnej strony duńskiego Urzędu Skarbowego SKAT gdzie omówiona jest procedura postępowania w przypadku braku karty podatkowej.

Ile zapłacę podatku dochodowego jeśli moja kwota wolna od podatku miesięcznie to “x”?

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora wypłat, dzięki niemu w prosty sposób obliczysz wypłatę netto oraz kwotę podatku dochodowego.


  • Jeśli chcesz to obliczyć samemu to najpierw z wynagrodzenia brutto musisz odjąć 8% obowiązkowej składki na rynek pracy oraz składkę ATP (kwota między 30-100 dkk).

  • Następnie od uzyskanej kwoty odjąć kwotę wolną od podatku (fradrag), w ten sposób otrzymamy kwotę do opodatkowania.

  • Otrzymany wynik należy pomnożyć razy 37-39% (podatek dochodowy), wtedy otrzymamy kwotę podatku dochodowego.


Czy prowadzić zapiski związane z miejscem zamieszkania i miejscem pracy?

Tak! Pamiętaj, aby zachować dokumentację związaną z miejscem zamieszkania w Danii i miejscem pracy!

Prowadź codzienne zapiski związane z adresami, oraz ilością wykonanych kilometrów do pracy. Te informacje należy podać przy rozliczeniu rocznym. Zachowuj również zdjęcia paragonów za paliwo, może to być przydatne w razie kontroli Urzędu Skarbowego