Sprawy administracyjne w Danii

Sprawy administracyjne: co należy zrobić po rozpoczęciu pracy w Danii?

  1. Pracodawca zapewnia obsługę administracyjną w zakresie uzyskania numeru CPR oraz karty podatkowej. CPR to odpowiednik polskiego PESEL i składa się z 6 cyfr daty urodzenia oraz 4 cyfr dodatkowych: ddmmrr-xxxx, gdzie dd – dzień urodzenia, mm – miesiąc urodzenia, rr – rok urodzenia (np.: 010290-1111). Numer CPR oraz karta podatkowa niezbędne są do prawidłowego sporządzenia listy płac oraz rejestrowania wszelkich składek, podatków i świadczeń pracowniczych w duńskich urzędach.

2. Samodzielnie należy założyć przez Internet indywidualne konto w Urzędzie Skarbowym SKAT. Krok po kroku założenie konta zostało opisane w poradniku.

3. Samodzielnie należy założyć NemKonto żeby otrzymywać pieniądze wakacyjne oraz ewentualny zwrot podatku. Krok po kroku założenie konta zostało opisane w poradniku.

4. Samodzielnie należy założyć aplikować o żółtą kartę która jest potwierdzeniem ubezpieczenia. Krok po kroku założenie konta zostało opisane w poradniku.