Rejestracja pobytu

Rejestracja pobytu

Pracownicy planujący pracę i mieszkanie w Danii na stałe, powinni złożyć wniosek o rejestrację pobytu.

Niezbędne do tego jest posiadanie numeru CPR.

Od 01.04.2019 przetwarzaniem wniosków o dokumenty pobytowe zajmuje się Agencja Międzynarodowej Rekrutacji i Integracji (SIRI).

W linku poniżej znajduje się lista oddziałów SIRI, gdzie można złożyć wniosek:

Lista oddziałów

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

  • dowód osobisty,

  • zdjęcie w rozmiarze paszportowym,

  • wypełniony formularz OD1, (załącznik A z tego formularza musi zostać wypełniony przez pracodawcę),

  • umowa o pracę,

  • jeśli pracujesz już jakiś czas w Danii możesz okazać odcinki z wynagrodzenia.


Link do strony na której znajduje się formularz OD1

Istnieje możliwość podania własnego polskiego adresu zamieszkania (z dowodu osobistego) we wniosku do SIRI oraz potem we wniosku w Kommune do umieszczenia na żółtej karcie. Po otrzymaniu zaświadczenia z SIRI (po ok. 14 dniach od złożenia wniosku) należy udać się do najbliżej gminy Kommune w celu otrzymania żółtej karty (plastikowa karta). Tu należy na miejscu wypełnić formularz (nie jest skomplikowany i osoba obsługująca na pewno pomoże w jego wypełnianiu), okazać zaświadczenie z SIRI, dokument tożsamości oraz umowę o pracę.

Należy w tym momencie wybrać lekarza rodzinnego w Danii (od tej pory dana osoba korzysta z pełnej pomocy medycznej w Danii).

Warto poprosić o wydanie EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w przypadku konieczności uzyskania pomocy medycznej poza Danią (w razie nagłego zachorowania lub wypadku).