Ubezpieczenie zdrowotne

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik zatrudniony w Danii ma prawo do podstawowej pomocy medycznej na terenie Danii, w razie nagłego zachorowania lub wypadku w czasie trwania umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, że aby duńskie ubezpieczenie zaczęło obowiązywać pracownik musi mieć rozliczone i zgłoszone do SKAT przez pracodawcę minimum jedno wynagrodzenie oraz posiadać numer CPR. Oznacza to, że od momentu zatrudniania przez okres nawet do 8 tygodni ubezpieczenie duńskie pracownika jeszcze nie obejmuje. Z tego powodu tak ważne jest, aby wyjeżdżając do Danii zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - potwierdzającą dotychczasowe ubezpieczenie, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne (opcjonalnie).

Podczas wizyty u lekarza lub w szpitalu konieczne jest podanie indywidualnego numeru CPR i pokazanie żółtej karty. Udzielona pomoc ogranicza się do pomocy podstawowej (uśmierzenie bólu, opatrunek, porada) lub ratującej życie. Osobom nieposiadającym żółtej karty zostanie wystawiony rachunek za wizytę. W przypadku osób które są już objęte duńskim ubezpieczeniem, a nie posiadają żółtej karty możliwy jest zwrot kosztów leczenia przez wypełnienie odpowiednich dokumentów.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia znajdziesz tutaj (kliknij)


Żółta karta

W celu ułatwienia korzystania ze świadczeń na terenie Danii należy wyrobić żółtą kartę na czas trwania umowy. O kartę można się starać posiadając CPR oraz musi być rozliczone minimum jedno wynagrodzenie. Możliwe są dwa sposoby starania się o kartę: 1-online, 2-stacjonarnie w urzędzie.

1. Należy wypełnić poniższy formularz. Jeśli masz prawo do karty, otrzymasz ją w ciągu 2-3 tygodni. Jeśli Udbetaling Danmark potrzebuje więcej informacji lub nie jesteś uprawniony do otrzymania karty, otrzymasz list od Udbetaling Danmark w ciągu 3 tygodni.

Złóż wniosek o specjalną kartę ubezpieczenia zdrowotnego

2. Należy zarejestrować się duńskiej gminie – Kommune w celu uzyskania tymczasowej, specjalnej żółtej karty. Nie jest to standardowa plastikowa karta wydawana obywatelom duńskim lub osobom posiadającym meldunek w Danii. Należy osobiście zgłosić się do najbliższej Kommune wraz z umową o pracę, a tymczasowa żółta karta zostanie wydana na miejscu lub przesłana na wskazany adres. Karta zazwyczaj ważna jest do końca trwania umowy o pracę i może zostać przedłużona na kolejny okres (ustalany indywidualnie przez Kommune).

Warto poprosić w Kommune o wydanie EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w przypadku konieczności uzyskania pomocy medycznej poza Danią (w razie nagłego zachorowania lub wypadku)


Ubezpieczenia od wypadków przy pracy.

W Danii pracodawcy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Jesteś objęty ubezpieczeniem pracodawcy w związku z pracą. Ubezpieczenie pracodawcy nie obejmuje czasu wolnego. Pracownicy PFGRUPPEN ubezpieczeni są w ubezpieczalni TopDenmark.


EKUZ

Wydanie karty EKUZ przez wojewódzki oddział NFZ jest bezpłatne i w przeważającej części przypadków, można ją otrzymać “od ręki”.

Link z instrukcją, jak krok po kroku złożyć wniosek.

Ważne informację na temat zasad korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)


Prywatne ubezpieczenie (AVIVA)

Informujemy również, że pracownicy pracujący sezonowo w Danii, dla własnego bezpieczeństwa i w celu uniknięcia ewentualnych przykrych i niekorzystnych konsekwencji (także finansowych) w razie zachorowania lub potrzeby szerszego leczenia w razie wypadku w pracy lub poza nią, mogą wykupić prywatne ubezpieczenie podróżne w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym w Polsce (jeszcze przed wyjazdem do pracy w Danii) deklarując wyjazd do pracy i określając jej charakter.

Polecamy zawarcie polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym AVIVA:

agent ubezpieczeniowy: Marcin Leśniewski

numer telefonu: +48 783 684 657

adres e-mail: lesniewski.marcin@aviva.com.pl

Zalecany okres ubezpieczenia: minimum 8 tygodni, (do momentu jak zacznie obowiązywać duńskie ubezpieczenie).