System podatkowy w Danii

System podatkowy w Danii

Dochód podlegający opodatkowaniu jest równoważny całości uzyskanego przychodu w roku podatkowym, pomniejszonemu o dozwolone ulgi podatkowe. Zarówno duńscy rezydenci, jak i nierezydenci podatkowi podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich dochodów mających źródło w Danii, przy uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie zawarła Dania z innymi państwami

Podatki są przeznaczane na pokrycie kosztów działania szpitali i innych placówek służby zdrowia, systemu edukacji, policji, wojska, transportu publicznego, utrzymania infrastruktury itp. Ponadto służą finansowaniu państwowego wsparcia dla osób uczących się (SU), zasiłków i świadczeń emerytalno- rentowych. Duński model państwa dobrobytu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, dostatku i równych szans dla wszystkich, łącznie z cudzoziemcami, którzy pracują i przebywają w Danii.

Więcej informacji na temat ulg podatkowych znajdziesz na stronie Urzędu Podatkowej SKAT (link)

Ulgi podatkowe

Podstawa opodatkowania (personfradrag)

W Danii roczna kwota wolna od podatku, tzw. personfradrag to 48 000 kr (30 144 zł) - rok 2023


Ulga za dojazdy do pracy (kørselsfradrag - befordringsfradrag)

Koszt dojazdu do pracy leży po stronie pracownika zgodnie z duńskimi przepisami.

Jeśli pracownik ma powyżej 12 km do pracy w jedną stronę to dostaje dzięki temu ulgi podatkowe, które pozwalają na dużo mniejsze podatki, tzw. kørselsfradrag - befordringsfradrag (dodatek za dojazdy). Poruszanie się wszystkimi środkami transportu pozwala na skorzystanie z ulgi: samochód, pociąg, autobus, rower.

Dodatek za dojazdy do pracy nie jest wypłacany bezpośrednio, ale jest ujmowany w rocznym zestawieniu. Wartość odliczenia wynosi ok. 26%, więc jeśli Twoja ulga wynosi np. 10000 kr, oszczędzasz ok. 2600 kr podatku


Poniżej można znaleźć stawki które obowiązują w 2023 roku.

Gældende regler for befordringsfradrag - kørselsfradrag 2023

  • Ilość kilometrów w dwie strony (dom-praca-dom) 0-24 km, ulgi brak

  • Ilość kilometrów w dwie strony (dom-praca-dom) 25-120 km, ulga 2,19 kr za 1 km

  • Ilość kilometrów w dwie strony (dom-praca-dom) powyżej 120 km, 1,10 kr za 1 km

W rocznym zeznaniu podatkowym można wpisać ulgę w polu 51.


Nie możesz otrzymać ulgi na dojazdy do pracy, jeśli:

  • Twój pracodawca płaci za transport

  • Masz dostępny bezpłatny samochód (samochód służbowy).


WAŻNE: Pamiętaj, aby zachować dokumentację związaną z miejscem zamieszkania w Danii i miejscem pracy!

Prowadź codzienne zapiski związane z adresami, oraz ilością wykonanych kilometrów do pracy. Te informacje należy podać przy rozliczeniu rocznym. Zachowuj również zdjęcia paragonów za paliwo, może to być przydatne w razie kontroli Urzędu Skarbowego.


Jeśli pracujesz w wielu miejscach pracy w ciągu roku, wprowadź zapiski dni dla każdego miejsca pracy.

Gdy jedziesz kilka razy dziennie do tego samego miejsca pracy należy również to notować i rozliczyć.Ulga na wyżywienie i zakwaterowanie (Kost og logi og dobbelt husførelse)

Odliczenie podatkowe za jedzenie i zakwaterowanie to odliczenie, które możesz uzyskać, jeśli masz tymczasowe miejsce pracy bardzo daleko od domu. Możesz uzyskać odliczenie za jedzenie, zakwaterowanie lub podwójne prowadzenie domu. Nie można jednak uzyskać odliczenia zarówno za podwójne prowadzenie domu, jak i jedzenie i zakwaterowanie. Aby uzyskać odliczenie, odległość między miejscem pracy tymczasowej a miejscem zamieszkania musi być tak duża, że ​​nie można spędzić nocy w domu lub podróżować tam i z powrotem każdego dnia.

W takich przypadkach możesz uzyskać odliczenie, jeśli masz wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie.

  • W przypadku wydatków na wyżywienie możesz otrzymać odliczenie do 555 kr dziennie do 12 miesięcy. Po upływie roku musisz udokumentować swoje wydatki, jeśli nadal chcesz je odliczyć.

  • W przypadku wydatków na zakwaterowanie możesz otrzymać odliczenie do 238 kr dziennie.

W 2023 roku możesz otrzymać maksymalnie odliczenia wydatków z tytułu wyżywienia i zakwaterowania to 30 500 kr rocznie.

W rocznym zeznaniu podatkowym można wpisać ulgę w polu 53.


Zwiększona ulga za dojazdy do pracy dla osób o niskich dochodach

Osoby o niższych dochodach otrzymują większą ulgę na transport między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Zwiększone odliczenie jest obliczane przez Urząd Skarbowy i wykazane w raporcie rocznym. Nie można tego zmieniać ręcznie podczas rozliczeń.

Dochód, który stanowi podstawę obliczenia ulgi transportowej, jest obliczany na podstawie tych samych zasad, które mają zastosowanie do obliczania wkładu na rynek pracy. Dochodem zastosowanym do obliczenia dodatkowej ulgi jest dochód roczny podatnika.

Zgodnie z tym przepisem podatnicy, których dochód w 2020 r. wynosi mniej niż 283 300 kr, otrzymują odliczenie w wysokości 15 400 kr