PRAKTYKI I Staże

Jeśli jesteś na początku drogi zawodowej masz możliwość podjęcia nauki w jednym z naszych oddziałów w ramach praktyki zawodowej lub stażu absolwenckiego. Praktyki z PF-GRUPPEN mogą odbywać zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak i studenci studiów wyższych.

Działy, w których możesz odbyć praktykę lub staż absolwencki:

Dlaczego warto uczyć się u nas?

W przypadku zainteresowania stażem lub praktykami w naszej grupie, zapraszamy do kontaktu mailowego: info@pf-gruppen.com