PRAKTYKI I Staże

Jeśli jesteś na początku drogi zawodowej masz możliwość podjęcia nauki w jednym z naszych oddziałów w ramach praktyki zawodowej lub stażu absolwenckiego. Praktyki z PF-GRUPPEN mogą odbywać zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak i studenci studiów wyższych.

Działy, w których możesz odbyć praktykę lub staż absolwencki:

  • Dział Rekrutacji

  • Dział Administracji

  • Dział Employer branding

  • Dział Księgowości

Dlaczego warto uczyć się u nas?

  • Na opiekunów wybieramy najbardziej doświadczonych pracowników.

  • Podczas odbywania praktyk możesz dzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami w ramach funkcjonujących w firmie programów.

  • Po zakończeniu praktyki, Twój opiekun będzie dla Ciebie nadal dostępny i będziesz mógł liczyć na jego wsparcie w trakcie trwania roku szkolnego/akademickiego – w przypadku wątpliwości możesz go zapytać o kwestie związane z zakresem zadań, które wykonywałeś podczas praktyki.

  • Po zakończeniu praktyki czy stażu otrzymasz pisemną opinię na temat Twojego zaangażowania oraz nabytych umiejętności.

W przypadku zainteresowania stażem lub praktykami w naszej grupie, zapraszamy do kontaktu mailowego: info@pf-gruppen.com