Obowiązkowe NemKonto - co to jest i jak je założyć?

Nem Konto

Nem Konto to rachunek bankowy, na który wypłacane są wszelkie należności z instytucji publicznych w Danii, tj. zwrot podatku czy pieniądze wakacyjne.

Każdy sam wybiera, które konto bankowe będzie wskazane jako Nem Konto. Może nim być istniejące polskie konto bankowe. Warto przy tym jednak pamiętać, że należy podać takie konto, które będzie aktywne przez dłuższy czas, inaczej mogłoby dojść do sytuacji, że po wyjeździe z Danii tracimy dostęp do wpływających tam później pieniędzy, np. ze zwrotu podatku.

Do czego służy NemKonto?

NemKonto to jeden z elementów projektu związanego z ucyfrowieniem duńskiego sektora publicznego. Rejestracja konta jest zupełnie bezpieczna i ułatwia przepływ informacji pomiędzy duńskimi instytucjami a obywatelem. NemKonto służy wielu jednostkom publicznym w Danii do przekazywania pieniędzy bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika. W taki sposób przekazywane są należności z tytułu:

 • zwrotu podatku z urzędu skarbowego,

 • wypłaty z funduszu urlopowego (feriepenge).


Jak aktywować NemKonto?

Formularz należy wypełnić, następnie wydrukować i wysłać na adres mailowy support@nemkonto.dk (w tytule wpisać imię, nazwisko i CPR) albo pocztą tradycyjną na adres:

NemKonto Support

Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg, Denmark

LINK DO FORMULARZA


Tłumaczenie formularza na język polski poniżej. Wypełnij formularz drukowanymi literami. Do formularza załącz skan dowodu osobistego.

 • Name capital letters: : imię i nazwisko

 • Social security no. (CPR no.): numer CPR

 • Address: adres zamieszkania w Polsce

 • Postcode (ZIP): kod pocztowy

 • City: miasto

 • Country: kraj

 • IBAN no.: numer konta bankowego w formacie IBAN (PL + numer konta)

 • BIC no. (SWIFT): SWIFT banku

 • Bank name: nazwa banku

 • Bank address: adres banku

 • Date: data

 • Signature: podpis

Rejestracja tego konta musi być poprawnie wykonana (sprawdź czy wszystkie dane na pewno są poprawne). Należy podać dane swojego konta. Konto osoby trzeciej może zostać odrzucone przez system.

Po 30 dniach od wysłania formularza, listem zwrotnym otrzymamy kod aktywacyjny (list wysyłany jest na adres zamieszkania). Należy zadzwonić na podany w liście numer telefonu i przy pomocy automatycznej sekretarki aktywować Nem-Konto podając poprawny kod. Po aktywowaniu nasze Nem-Konto jest już aktywne. Oznacza to, że otrzymamy na to konto pieniądze z FerieKonto i SKAT w momencie kiedy będzie czas ich wypłacania.


Aktywacja konta:

Kod aktywacyjny jest ważny tylko 30 dni od daty wysłania tego listu. Po tym terminie traci ważność.

List z kodem aktywacyjnym będzie w języku duńskim, poniżej krótka instrukcja aktywacji:

 • Sprawdź czy wszystkie dane dotyczące konta są poprawne,

 • Zadzwoń pod numer +45 70 27 93 61 i postępuj zgodnie z instrukcjami (naciśnij *, aby włączyć język angielski),

 • Wprowadź swój duński numer CPR, a następnie naciśnij “#“. Automatycznie zostanie powtórzony wpisany numer, jeśli się zgadza naciśnij “1”, następnie “#“,

 • Zostaniesz poproszony o wprowadzenie ośmiocyfrowego kodu aktywacyjnego,

 • Wprowadź swój kod aktywacyjny: XX XX XX XX, następnie naciśnij “#“. Automatycznie zostanie powtórzony wpisany numer, jeśli się zgadza naciśnij “1”, następnie “#“.

Po wprowadzeniu poprawnego kodu usłyszysz komunikat: "Aktywowałeś konto".

Aktywacja Nemkonto jest teraz zakończona.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy aktywowaniu NemKonto, możesz zadzwonić do działu pomocy NemKonto:(+45) 44 60 63 68 codziennie od 07:00 do 20:00. Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres support@nemkonto.dk

UWAGA: Nie trzeba podawać numeru konta, który jest podany pracodawcy.

Należy jednak pamiętać, że podanie innego numeru bankowego w formularzu NemKonto, nie jest jednoznaczne ze zmianą konta do przelewu wynagrodzeń, którego dokonuje firma.


Więcej informacji znajdziesz na stronie www.nemkonto.dk/Servicemenu/Engelsk/FAQ-Eng