Obowiązkowe NemKonto - co to jest i jak je założyć?

NemKonto

NemKonto to rachunek bankowy, na który wypłacane są wszelkie należności z instytucji publicznych w Danii, tj. zwrot podatku czy pieniądze wakacyjne.

Każdy sam wybiera, które konto bankowe będzie wskazane jako NemKonto. Może nim być istniejące polskie konto bankowe. Warto przy tym jednak pamiętać, że należy podać takie konto, które będzie aktywne przez dłuższy czas, inaczej mogłoby dojść do sytuacji, że po wyjeździe z Danii tracimy dostęp do wpływających tam później pieniędzy, np. ze zwrotu podatku.

 

Do czego służy NemKonto?

NemKonto to jeden z elementów projektu związanego z ucyfrowieniem duńskiego sektora publicznego. Rejestracja konta jest zupełnie bezpieczna i ułatwia przepływ informacji pomiędzy duńskimi instytucjami a obywatelem. NemKonto służy wielu jednostkom publicznym w Danii do przekazywania pieniędzy bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika. W taki sposób przekazywane są należności z tytułu:


Jak aktywować NemKonto?

Wypełniony formularz + zdjęcie ważnego dowodu osobistego należy wysłać:

1. Przez formularz online:  support.nemkonto.dk
Lub
2. Wysłać wydrukowany dokument pocztą na adres:

NemKonto Support, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 Kopenhaga Ø, Dania


 LINK DO FORMULARZA 

Od 1  września 2020 wymagane jest dodatkowe potwierdzenie  tożsamości  przez dwóch świadków. Dwie osoby  na formularzu muszą wpisać swoje dane, adres zamieszkania,  podać PESEL lub CPR oraz złożyć podpis na formularzu.


Tłumaczenie formularza na język polski poniżej. Wypełnij formularz drukowanymi literami. Do formularza załącz skan dowodu osobistego.

Name capital letters: : imię i nazwisko

Social security no. (CPR no.): numer CPR

Address: adres zamieszkania w Polsce

Postcode (ZIP): kod pocztowy

City: miasto

Country: kraj

IBAN no.: numer konta bankowego w formacie IBAN (PL + numer konta)

BIC no. (SWIFT): SWIFT banku

Bank name: nazwa banku

Bank address: adres banku

Date: data

Signature: podpis

Rejestracja tego konta musi być poprawnie wykonana (sprawdź czy wszystkie dane na pewno są poprawne). Należy podać dane swojego konta. Konto osoby trzeciej może zostać odrzucone przez system podczas transferu środków.


Do 30 dni od wysłania formularza, listem zwrotnym otrzymamy kod aktywacyjny (list wysyłany jest na adres zamieszkania). Należy zadzwonić na podany w liście numer telefonu  i przy pomocy automatycznej sekretarki aktywować NemKonto podając poprawny kod. Po aktywowaniu nasze NemKonto jest już aktywne. Oznacza to, że otrzymamy na to konto pieniądze z FerieKonto i SKAT w momencie kiedy będzie czas ich wypłacania.


Aktywacja konta:

Kod aktywacyjny jest ważny tylko 30 dni od daty wysłania tego listu. Po tym terminie traci ważność.

List z kodem aktywacyjnym będzie w języku duńskim, poniżej krótka instrukcja aktywacji:

Sprawdź czy wszystkie dane dotyczące konta są poprawne,

Zadzwoń pod numer podany w liście i postępuj zgodnie z instrukcjami (naciśnij *, aby włączyć język angielski),

Wprowadź swój duński numer CPR, a następnie naciśnij “#“. Automatycznie zostanie powtórzony wpisany numer, jeśli się zgadza naciśnij “1”, następnie “#“,

Zostaniesz poproszony o wprowadzenie ośmiocyfrowego kodu aktywacyjnego,

Wprowadź swój kod aktywacyjny: XX XX XX XX, następnie naciśnij “#“. Automatycznie zostanie powtórzony wpisany numer, jeśli się zgadza naciśnij “1”, następnie “#“.

Po wprowadzeniu poprawnego kodu usłyszysz komunikat: "Aktywowałeś konto".

Aktywacja Nemkonto jest teraz zakończona.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy aktywowaniu NemKonto, możesz zadzwonić do działu pomocy NemKonto:(+45) 33 98 00 60 w dni powszednie od 08:00 do 20:00, w weekendy i święta od 10:00 do 16:00. Możesz również wysłać wiadomość do pomocy technicznej NemKonto, korzystając z poniższego formularza kontaktowego:
https://kontakt.nemkonto.dk/ 


UWAGA: Nie trzeba podawać numeru konta, który jest podany pracodawcy.

Należy jednak pamiętać, że podanie innego numeru bankowego w formularzu NemKonto, nie jest jednoznaczne ze zmianą konta do przelewu wynagrodzeń, którego dokonuje firma.


Więcej informacji znajdziesz na stronie www.nemkonto.dk/Servicemenu/Engelsk/FAQ-Eng