Wynagrodzenie za pracę - Odczytywanie odcinka z wypłaty 

Odcinek wypłaty (løn)

Potwierdzeniem naliczenia wynagrodzenia jest odcinek z wypłaty, który pracodawca przekazuje pracownikowi na wskazany przez pracownika adres e-mail. Pracownik zobowiązany jest zachować odcinki z wypłaty, jako dowód naliczenia wynagrodzenia oraz konieczności dokonania rozliczenia rocznego z uzyskanego dochodu   zarówno w Danii, jak i w Polsce lub też w celu przedstawienia do innych urzędów.  

Pracodawca nie jest zobowiązany do sporządzania zbiorczej rocznej informacji o  dochodach uzyskanych przez pracownika (w Polsce PIT-11).


*W przypadku kont innych niż duńskie pobierana jest opłata bankowa (50 DKK za przelew).  Opłata pobierana przez bank i nie wykazana jest na odcinku. W przypadku kont duńskich nie ma dodatkowych opłat za przelewy. 

Opis poszczególnych pozycji

Poniżej przedstawiony jest przykładowy odcinek i opis poszczególnych pozycji znajdujących się na odcinku z  wypłaty:

55% podatku - dlaczego zdarza się, że jest taki  podatek pobrany?

Informujemy, że okres oczekiwania na kartę podatkową ze SKAT, z przyczyn od nas niezależnych wydłużył się i  w chwili obecnej wynosić może od 1 do 3 miesięcy. 

W związku z powyższym, do czasu rozliczenia wynagrodzenia, może się zdarzyć że pracownik nie ma nadanej dla siebie jeszcze indywidualnej Karty podatkowej, która w Danii określa jaki podatek ten pracownik powinien mieć odprowadzony od wynagrodzenia. 

Oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest potrącić 55% podatku z bieżącego wynagrodzenia. 

Jednak PF-Gruppen przy wynagrodzeniu rozlicza zaliczkowo nadpłacony podatek do poziomu 38% (czyli, pracownik otrzymuje wynagrodzenie z naliczonym podatkiem  jedynie 38%, tylko że bez uwzględnienia kwoty wolnej). Jest to pozycja Aconto taxcorrection widoczna na odcinku, jako kwota dodana do wypłaty.

 Zaraz  po otrzymaniu karty podatkowej danego pracownika, sporządzona zostanie korekta tego pobranego 55% podatku (z uwzględnieniem  kwoty wolnej od podatku oraz wypłaconego Aconto Taxcorrection) i dokonany drugi przelew korygujący na konto bankowe pracownika.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: 

Zgłoszenie niezgodności rozliczenia wynagrodzenia na odcinku.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań odnośnie otrzymanego odcinka wypłaty, jeśli na przykładzie powyżej lub w sekcji najczęściej zadawanych pytań, nie znajduje się odpowiedź na nurtujące Cię pytanie,  prosimy o wypełnienie formularza:


ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI WYNAGRODZENIA - FORMULARZ


Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych, a wyjaśnienia zostaną wysłane na adres e-mail podany przy podpisaniu umowy zgłaszającego. 


 FAQ - Najczęściej zadawane pytania:

Otrzymałem odcinek wypłaty na e-mail. Do otwarcia potrzebne jest hasło, co należy wpisać?

Nie znam swojego CPR, gdzie mogę się dowiedzieć jaki mam?

Nie mogę otworzyć pliku, mimo że znam hasło/CPR

do poprawnego wyświetlenia odcinka wypłaty  konieczne jest posiadanie aktualnej wersji bezpłatnego programu Adobe Reader - zarówno na komputerze jaki i w telefonie (można pobrać na telefon ze sklepu)

Dane na odcinku się nie zgadzają, jak to zgłosić?

w mailu z przesłanym odcinkiem znajduje się link, który po kliknięciu należy uzupełnić wpisując informację o zauważonych niezgodnościach. 

Nie otrzymałem odcinka wypłaty, do kogo się zgłosić?

Odcinki wypłat wysyłane są pomiędzy 8 a 11 dniem każdego miesiąca.- do wszystkich pracowników w tym samym czasie. 

Jeśli nie masz swojego odcinka w skrzynce odbiorczej, w pierwszej kolejności sprawdź folder SPAM, jeśli tam nie ma odcinka to napisz do :

Najczęściej posiadacze kont na G-mailu i Interia.pl oraz wp.pl mają odcinek w Spamie. 

Nie znam wysokości kwoty wolnej od podatku, gdzie mogę się dowiedzieć jaka przysługuje mi kwota wolna od podatku?

Nie mam jeszcze karty podatkowej, czy otrzymam wypłatę?

Ile zapłacę podatku dochodowego jeśli znam swoją kwotę wolną od podatku?

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora wypłat, dzięki niemu w prosty sposób obliczysz wypłatę netto oraz kwotę podatku dochodowego.

LINK:  KALKULATOR

Kwota wolna od podatku na odcinku jest inna niż mam przyznaną na karcie podatkowej, dlaczego?

Indywidualna karta podatkowa mówi o wysokości dochodu wolnego od podatku (tzw Fradrag) w skali pełnego miesiąca. Jeśli zatrudnienie zaczęło lub zakończyło się w trakcie miesiąca, kwota wolna od podatku jest obliczona proporcjonalnie do dni zatrudnienia w danym miesiącu.  

Pracowałem z moim kolegą  przez cały miesiąc identycznie, a mamy inne wypłaty netto, dlaczego?

Jeśli pracowaliście w takim samym systemie to wypłata brutto jest taka sama, wypłata netto natomiast jest uwarunkowana wysokością odprowadzonych podatków.

W tej sytuacji Wasze karty podatkowe różnią się, stąd inna kwota zarobku netto.

Jak długo będę czekać na przelew na moje konto?

przelewy są nadawane z duńskiego banku najpóźniej 10-tego dnia, kolejnego po rozliczanym miesiącu (np. 10-tego marca, za rozliczenie lutego). 

Księgowania na konta inne niż duńskie trwają zazwyczaj 3-5 dni roboczych, w zależności od banku pracownika

Na moje konto wpłynęło 50 kr mniej niż na odcinku wypłaty, dlaczego?

W przypadku wysyłania pieniędzy na konta zagraniczne należy liczyć się z opłatą bankową  od 50 do 60 kr., w zależności od banku.

 Przelew na duńskie konta jest bezpłatny.

Na jakie konto zostało wysłane wynagrodzenie za pracę?

Wynagrodzenie jest przekazywane przelewem bankowym na konto wskazane przez pracownika. Jego poprawny zapis należy zawsze sprawdzić podczas podpisywania umowy. 

Można je również sprawdzić na podsumowaniu odcinka, przykład:

Chciałbym zmienić numer konta/e-mail. Jest taka możliwość?

Jak mogę starać się o zaliczkowe pobranie pieniędzy?

WAŻNE !! Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawne i kompletne przekazanie danych potrzebnych do wykonania przelewu wynagrodzenia. Podanie nieprawidłowych danych (tj. zły SWIFT,  błąd w numerze konta itp.) niesie za sobą dodatkową opłatę bankową. W przypadku cofnięcia przelewu, wynosi ona min. 1085 DKK.